Proces

Proces koupě

1
Výběr bytu<br class="no-mobile" />
a ústní rezervace

Výběr bytu
a ústní rezervace

Výběr a koupě nemovitosti je velký životní krok, který vyžaduje dostatek času na promyšlení. Proto vám nabízíme tzv. předrezervaci, během které byt nebudeme nabízet nikomu dalšímu a vy se můžete během následujících 3 dnů v klidu rozhodnout.

2
Rezervační smlouva

Rezervační smlouva

Pokud se pro koupi rozhodnete, připravíme vám rezervační smlouvu. Součástí této smlouvy je rezervační poplatek ve výši 100 000 Kč. Tento poplatek je splatný do 5 dnů od podpisu smlouvy. Rezervační poplatek se následně stane součástí celkové kupní ceny.

3
Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Do jednoho měsíce od podpisu rezervační smlouvy vás kontaktujeme ohledně podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. V této fázi stačí uhradit do 10 dní od podpisu prvních 20 % z kupní ceny (rezervační poplatek je odečten).

4

Výběr standardů

V klientském centru si můžete do stanoveného termínu vybrat ze široké nabídky standardního vybavení.

5
Klientské změny

Klientské změny

Každý má vlastní představu o vzhledu interiéru bytu nebo rodinného domu. S námi ji můžete promítnout už ve fázi projektu. Po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po úhradě první zálohy na kupní cenu můžete přistoupit k případným klientským změnám. Klientská změna je změnou, záměnou nebo úpravou standardního provedení.

6
Kupní smlouva

Kupní smlouva

Zbývajících 80 % z kupní ceny uhradíte až po kolaudaci projektu, před podpisem kupní smlouvy. Po doplacení celé kupní ceny společně podepíšeme kupní smlouvu. V případě financování hypotékou následuje úhrada vlastních zdrojů, podpis Zástavních smluv, vyčerpání hypotečního úvěru, poté podpis Kupní smlouvy.
Jako bonus pro naše klienty nabízíme individuální možnost financování. Tato forma individuálního platebního kalendáře spočívá v poskytnutí procentuální slevy našim klientům v případě, že složí první zálohu z kupní ceny vyšší než 20 %.

7
Technická prohlídka

Technická prohlídka

Několik měsíců před finálním předáním bytu (zpravidla dva nebo tři), se ještě společně sejdeme na tzv. "technickou prohlídku". Ta slouží k odhalení případných vad či nedodělků, aby je stavební firma stihla opravit ještě před vaším nastěhováním.

8
Předání bytu

Předání bytu

A je to! Úspěšně jste došli na konec cesty jménem “koupě nemovitosti”. Ještě naposledy spolu byt projdeme, dořešíme nutné papírování, předáme vám klíče a můžete po hlavě skočit do spokojeného života v novém.

financování

Pomůžeme vám s financováním

Naším cílem je spokojený klient, proto vám nabízíme také kompletní servis v oblasti hypotečního financování tak, abychom ušetřili váš čas. Využitím našeho na bance nezávislého hypotečního poradce, získáte mnoho výhod v porovnání s přímou komunikací v bance.

  • Nulový poplatek za zpracování hypotéky
  • Zajištění ocenění nemovitosti je samozřejmostí
  • Vyřídíme veškerou administrativu s bankou i katastrálním úřadem
  • Nejnižší úroková sazba
  • Všechny naše služby jsou pro naše klienty zdarma
  • Jako bonus nabízíme možnost odstoupení od uzavřené rezervační smlouvy v případě neschválení námi zajišťovaného hypotečního úvěru, a to bez sankcí včetně vrácení rezervačního poplatku
  • Kontaktní údaje: hypoteky@cpipg.com

Poradit