Date 17. 5. 2023

Nový park v Březiněvsi se slavnostně otevřel veřejnosti

Nový park v Březiněvsi se slavnostně otevřel veřejnosti

Park na náměstí u dětského hřiště prošel v minulých měsících kompletní revitalizací a včera byl ze strany investora rezidenčního projektu Rodinné domy Březiněves, skupiny CPI Property Group, slavnostně předán do správy MČ Praha-Březiněves. Akce proběhla za účasti starosty Jiřího Haramula a obyvatel Březiněvsi, kterým má sloužit jako místo pro odpočinek, setkávání a rozvoj místní komunity. Návrh realizace vznikl ve spolupráci s odborníky z Atelieru Flera.

„Jsme nesmírně rádi, že CPI Property Group myslí nejen na to, jak postavit kvalitní a architektonicky hodnotné rodinné domy, ale má zájem i na tom, aby se zdejším lidem dobře žilo, aby se v obytné čtvrti tvořily pevné komunitní vazby a aby zdejší děti vyrůstaly ve zdravém a krásném prostředí. Ceníme si toho, že v tomto směru sdílíme společné hodnoty,“ uvedl bezprostředně po symbolickém předání parku starosta Březiněvsi Jiří Haramul.

Park se nachází v oblasti ohraničené ulicemi Na Poli, Mikanových, Johanitská a Skřivánčí. Bude k dispozici všem obyvatelům městské části, kteří se zde mohou setkávat, odpočívat anebo si jen užívat neopakovatelnou kombinaci výsadby, charakteristickou pro tvorbu Atelieru Flera. Podle starosty tak bylo vyslyšeno přání místních obyvatel, kteří absenci podobného prvku opakovaně zmiňovali na společných setkáních se samosprávou. Dokončený park představuje pomyslný poslední dílek nové obytné čtvrti, kterou nyní tvoří 115 rodinných domů, dětské hřiště a právě nový park s prvky pro společné setkávání i relaxaci.

„Výstavbou rezidenčního projektu to pro nás teprve začalo. Právě to, jak zdejší obyvatelé užívali volné veřejné prostranství, nám ukázalo směr, jakým se při návrhu a realizaci nového parku ubírat. Dá se tedy říci, že je v podstatě navržen na míru potřebám a očekáváním Březiněveských, a těší nás, že jim můžeme nabídnout krásné místo pro společné chvíle a přispět tak ke zlepšení kvality života v této městské části,“ dodává Milena Zavadilová, ředitelka sales oddělení CPI Rezidence.

Park působí jako zelená oáza s velkokorunnými stromy, desítkami keřů a vícekmenných dřevin a záhony s divoce rostoucími trvalkami a cibulovinami. Nechybějí ani jedlé keře jako například muchovník. Splňuje zároveň ty nejpřísnější požadavky na komfort užívání i bezpečnost nejmenších dětí. Pro setkávání obyvatel Březiněvsi je k dispozici centrální odpočívadlo s dvojicí jídelních stolů a lavicemi. Jak je u realizací Atelieru Flera obvyklé, myslelo se také zde na co nejpřirozenější dojem a efektivní hospodaření s vodou – park lemuje celá řada přírodních mlatových cest, které maximálně zadržují vodu.

Novinky

Další novinky

Date 22. 11. 2023
image
Dny otevřených dveří

Srdečně vás zveme k návštěvě Dnů otevřených dveří našeho projektu Kolbenova park, které proběhnou ve dnech 24. a 25. listopadu od 9:00 do 15:00 hodin. 

Date 4. 10. 2023
image
-3 % z kupní ceny bytu

S potěšením vám oznamujeme, že pokud bude schválen aktuálně diskutovaný vládní návrh na snížení DPH pro byty o velikosti do 120 mz 15 % na 12 % a nabude platnosti od 1. ledna 2024, uplatníme toto 3% snížení kupní ceny i na byt, který u nás zakoupíte ještě v letošním roce.

Date 2. 10. 2023
image
Zvýhodněná cenová nabídka na vybrané byty projektu Kolbenova park

Využijte aktuální časově omezenou akční nabídku na byty z chodu C4. Při koupi bytu v rámci této akce nyní získáte slevu 100 tisíc Kč včetně DPH. 

Poradit