Nový park v Březiněvsi se slavnostně otevřel veřejnosti

Park na náměstí u dětského hřiště prošel v minulých měsících kompletní revitalizací a včera byl ze strany investora rezidenčního projektu Rodinné domy Březiněves, skupiny CPI Property Group, slavnostně předán do správy MČ Praha-Březiněves.

Akce proběhla za účasti starosty Jiřího Haramula a obyvatel Březiněvsi, kterým má sloužit jako místo pro odpočinek, setkávání a rozvoj místní komunity. Návrh realizace vznikl ve spolupráci s odborníky z Atelieru Flera.

„Jsme nesmírně rádi, že CPI Property Group myslí nejen na to, jak postavit kvalitní a architektonicky hodnotné rodinné domy, ale má zájem i na tom, aby se zdejším lidem dobře žilo, aby se v obytné čtvrti tvořily pevné komunitní vazby a aby zdejší děti vyrůstaly ve zdravém a krásném prostředí. Ceníme si toho, že v tomto směru sdílíme společné hodnoty,“ uvedl bezprostředně po symbolickém předání parku starosta Březiněvsi Jiří Haramul.

Park se nachází v oblasti ohraničené ulicemi Na Poli, Mikanových, Johanitská a Skřivánčí. Bude k dispozici všem obyvatelům městské části, kteří se zde mohou setkávat, odpočívat anebo si jen užívat neopakovatelnou kombinaci výsadby, charakteristickou pro tvorbu Atelieru Flera. Podle starosty tak bylo vyslyšeno přání místních obyvatel, kteří absenci podobného prvku opakovaně zmiňovali na společných setkáních se samosprávou. Dokončený park představuje pomyslný poslední dílek nové obytné čtvrti, kterou nyní tvoří 115 rodinných domů, dětské hřiště a právě nový park s prvky pro společné setkávání i relaxaci.

„Výstavbou rezidenčního projektu to pro nás teprve začalo. Právě to, jak zdejší obyvatelé užívali volné veřejné prostranství, nám ukázalo směr, jakým se při návrhu a realizaci nového parku ubírat. Dá se tedy říci, že je v podstatě navržen na míru potřebám a očekáváním Březiněveských, a těší nás, že jim můžeme nabídnout krásné místo pro společné chvíle a přispět tak ke zlepšení kvality života v této městské části,“ dodává Milena Zavadilová, ředitelka sales oddělení CPI Rezidence.

Park působí jako zelená oáza s velkokorunnými stromy, desítkami keřů a vícekmenných dřevin a záhony s divoce rostoucími trvalkami a cibulovinami. Nechybějí ani jedlé keře jako například muchovník. Splňuje zároveň ty nejpřísnější požadavky na komfort užívání i bezpečnost nejmenších dětí. Pro setkávání obyvatel Březiněvsi je k dispozici centrální odpočívadlo s dvojicí jídelních stolů a lavicemi. Jak je u realizací Atelieru Flera obvyklé, myslelo se také zde na co nejpřirozenější dojem a efektivní hospodaření s vodou – park lemuje celá řada přírodních mlatových cest, které maximálně zadržují vodu.