Projekt Rezidence Malkovského pokročil do další fáze výstavby

V rámci výstavby bytového domu Rezidence Malkovského jsme dokončili práce na přípojce teplovodu a pomalu opouštíme podzemní prostory. Aktuálně jsme zahájili betonářské práce na nadzemních patrech a finišujeme s monolitem v 1.NP.

V průběhu srpna pak budou probíhat práce na 2.NP a současně budeme dokončovat strop nad 1.PP v garážích a příjezdovou rampu.