Klientské změny

Po uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí kupní a po úhradě první zálohy na kupní cenu mohou budoucí vlastníci bytů přistoupit k případným klientským změnám. Klientská změna je změnou, záměnou nebo úpravou standardního provedení bytu.

Klientské změny se mohou týkat například záměny typu zařizovacích předmětů v koupelně, úpravy rozvodů a elektroinstalace nebo změny povrchů a vybavení bytu (např. změna obkladů a dlažeb v koupelně nebo na wc, podlah v ostatních místnostech, vnitřních a vstupních dveří, zařizovacích předmětů a baterií, apod.).

V klientském centru je prezentován bytový standard a definovaný nadstandard. Pro náročnější klienty jsou pro výběr nadstandardního vybavení ve vzorových prodejnách připraveni vyškolení pracovníci určených dodavatelů. Klienti si tak budou moci materiály sami vybrat, prohlédnout a případně vyzkoušet.

Rozsah a možnosti klientské změny je třeba předem projednat v určeném termínu s manažerem klientských změn, který s klienty následně sepíše Protokol změn, změny nechá ocenit a poté uzavře s kupujícím Dodatek ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Pak již zbývá pouze uhradit příslušnou částku za klientské změny v termínu uvedeném ve smlouvě a těšit se na byt, který bude odpovídat Vašim představám. Podmínkou vydání realizačního příkazu a realizace jakékoliv klientské změny je její úhrada. Termín uhrazení příslušné částky za klientské změny je stanoven ve smlouvě.

STRUČNÝ POPIS KATEGORIÍ KLIENSTKÝCH ZMĚN

ST – standard, zdarma výběr ze 2 definovaných základních standardů a podstandardů

 • Standard 1 - Nature / Nature Patchwork
 • Standard 2Tobaco / Tobaco Patchwork

KZ 1 – změna barvy, materiálu a vybavení z definovaného standardu a nadstandardu v rámci vzorkovny

Bez doplatku:

 • vlastní barevné kombinace standardů Nature, Nature patchwork, Tobaco a Tobaco Patchwork

S doplatkem:

 • bezpečnostní dveře III. třídy
 • typ a povrch vnitřních dveří, bezfalcové provedení, záměna modelů dveří
 • změna otočení či záměny otevírání dveří (levé/pravé) bez vlivu do elektroinstalace
 • vnitřní dveřní kování
 • dřevěné podlahy nebo vinylové
 • obklady a dlažby
 • zařizovací předměty a baterie
 • koupelnový nábytek

KZ 2 - změna barvy, materiálu a vybavení od určených dodavatelů + změna elektroinstalace

    (změna projektové dokumentace)

 • vnitřní dveře a dveřní kování jiného typu
 • podlahy jiného typu
 • obklady a dlažby jiného typu
 • sanita a baterie jiného typu
 • změna elektroinstalace (posuny nebo nové zásuvky, vypínače a světelné vývody)
 • upřesnění instalací ZTI a elektro pro kuchyňskou linku v prostoru určeném pro kuchyňskou linku

KZ 3 - KZ 2 + dispoziční změny s vlivem do nenosných konstrukcí, pokud budou povoleny

     investorem – informace na vyžádání (změna projektové dokumentace)

 • změny dispozice v rámci bytové jednotky – možnost realizovatelnosti viz výše (posuny, prodloužení, zkrácení příček, změny otvorů)
 • změny členění koupelen, WC (změny pozic zařizovacích předmětů, instalačních přizdívek)
 • změny instalací (ZTI, elektroinstalace, vzduchotechnika, ústřední topení) vyvolané změnou dispozice
 • SDK podhledy