Finanční servis

Naším cílem je spokojený klient, proto Vám v rámci jedné společnosti můžeme nabídnout také kompletní servis v oblasti prodeje a financování tak, abychom ušetřili Váš čas a Vaše finanční prostředky.

Hlavní výhody našeho finančního poradenství:

  • pro vámi vybrané jednotky rádi připravíme na míru šitou individuální nabídku financování, která zahrne jak Vaše představy, požadavky a přání, tak možnosti našich spolupracujících bank za zvýhodněných podmínek
  • po vyhodnocení vhodné varianty Vám budeme oporou v dokládání nezbytných podkladů nutných pro vyřízení Vašeho hypotečního úvěru
  • zajištění ocenění Vámi vybraného bytu je samozřejmostí
  • zajistíme veškerou komunikaci s Vámi vybranou bankou tak, abychom v co nejkratším čase obdrželi její stanovisko a úvěrovou dokumentaci
  • podpis úvěrové dokumentace probíhá vždy za naší účasti
  • čerpání hypotečního úvěru zajistíme v souladu s požadavky developera ve sjednaných termínech a tedy vždy v souladu s uzavřenými smlouvami
  • dále jako bonus nabízíme možnost odstoupení od uzavřené rezervační smlouvy v případě neschválení námi zajišťovaného hypotečního úvěru a to bez sankcí včetně vrácení rezervačního poplatku zpět kupujícímu
  • veškeré tyto služby jsou pro klienty projektu ZDARMA
  • kontaktní údaje: hypoteky@cpipg.com, tel.: +420 606 914 330