Cena odborné poroty

Realitní projekt roku 2011 - Praha 1

Cenou odborné poroty jako Realitní projekt roku 2011 byl oceněn komplex bytových domů Mostecká 21.