Proces nákupu nemovitosti

Proces rezervací, uzavírání smluv a vlastního financování nemovitosti je rozdělen do 4 hlavních celků, jenž na sebe navazují jak časově tak funkčně.

 • 01.

  ústní rezervace

  Umožňuje v klidu zvážit a posoudit všechna pozitiva či negativa při výběru konkrétního nemovitosti. Ústní rezervace je nezávazná a sjednává se zpravidla na dobu tří až sedmi pracovních dnů.

 • 02.

  rezervační smlouva

  Zajišťuje kupujícímu vyblokování vybraných jednotek z dalšího prodeje. Rezervační poplatek je v případě uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní následně započten do kupní ceny.

 • 03.

  smlouva o smlouvě budoucí kupní

  Před uplynutím rezervační doby je zaslána kupujícímu výzva k uzavření Smlouvy budoucí kupní. Tato smlouva řeší  i vlastní financování  a její součástí je platební kalendář.

 • 04.

  kupní smlouva

  Uzavírá se po dokončení jednotek a kolaudaci. Nedílnou podmínkou pro uzavření této smlouvy je vložení prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí.

Náš prodejní tým je vám k dispozici

Milena Zavadilová - Senior Sales Manager

Milena Zavadilová
Senior Sales Manager

 
Nane Chobanyan - Sales Specialist

Nane Chobanyan
Sales Specialist